Наличните терапии не са единствената опция за лечение. Научете повече за клиничните изпитвания, които се провеждат в световен мащаб сега. Ние сме тук, за да ви дадем безплатен достъп до бъдещи терапии.
Как помагаме
1 Всички Опции
FindMeCure събира информация за клични изпитвания по цялия свят. Споделяйки Вашето заболяване ще може да видите всички възможни опции за лечения, които все още са в изпитателна фаза.
2 Намерете Вашата Опция
Намирането на подходящо клинично изпитване е трудна задача. Нашия екип е тук да Ви напътства и помага с Вашите въпроси. Споделяйки Вашите нужди и предпочитания, Вие ще получите списък с подходящи за Вас изпитвания, за които може да кандидаствате или да споделите с Вашия лекар.
3 Отговорете на Въпроси
Медицинският екип провеждащ даденото изпитване ще Ви даде цялата информация и ще ви каже какви са следващите стъпки в процеса. Споделете най-важното с тях във формуляра за кандидастване.
4 Свързване
След като ни предостваите Вашите данни за контакт, ние ще ви свържем с медицинския екип, за да обсъдите изпитването и да насрочите среща.
5 Подкрепа
Поняка по време на срещата с екипа се оказва, че изпитването има критерии на които Вие не отговаряте и поради тази причина не може да участвате. Ако това се случи елате пак на сайта и вижте какви други опции има на разположение.
FindMeCure е предоставил информация за клинични проучвания на над
370 000 пациента
по целия свят
Какво е клинично изпитване?
Кой провежда клиничните изпитвания?
Ще намеря ли лек за моя проблем?
Колко струва, за да ползвам тази платформа?
Партньори
ACRES - Alliance for Clinical Research Excellence and Safety
IAPO is a unique global alliance representing patients of all nations
Microsoft
Партньори на нашата Фондация