Създаваме свят, в който иновативни лечения стигат до пациентите по-бързо

Милиони пациенти по света не могат да се възползват от леченията, които има на пазара в момента и в много случаи няма адекватно лечение въобще. В същото време, обещаващи нови терапии и лекарства могат да бъдадат достъпени напълно безплатно чрез клинични изпитвания.
Клиничните изпитвания трябва да набират достатъчно пациенти, за да докажат, че дадена терапия помага на пациентите и трябва да е публично достъпна. Това е процесът, който всяко едно лечение минава преди да стигне до нас.
FindMeCure строи моста между пациентите и иновативните лечения на бъдещето.

Свързаме пациенти с изпитвания

Ако някога сте се опитвали да намерите клинично изпитване за Вас или Ваш близък човек, знаете, че не е лесна задача. Намирането на полезна информация и свързването с лекарския екип зад проучването често е предизвикатествто.
На помощ идва FindMeCure. Нашата платформа позволява на пациенти бързо и лесно да проверят какви релевантни изпитвания се провеждат наблизо. Ако пациент намери и кандидаства за изпитване, ние ще се свържем с правилния клиничен екип от името на пациента и ще го свържем с правилния човек.

Оптимизиране на планирането на изпитване

Опитът, който придобихме от работата с пациенти както и с индустрията ни доведе до следния извод:
Мнозинството клинични изпитвания се провалят поради пропуски в планирането им.
Непълни или неточни данни, прекалено кратки срокове, ограничено разбиране за пациента и неговите нужди, както и специфичния път на пациента в различните държави са само някои от предизвикателствата, които както спонсорите така и CRO-тата срещата при планирането.
Знаехме, че трябва да адресираме коренът на проблема, ако искаме повече лечения да достигат пациентите, които се нуждаят от тях. Порати тази причина създадохме TrialHub.

Да променим нещата

TrialHub беше следващата стъпка в нашата мисия да свържем науката и пациентите. Платформата предоставя на спонсори и CRO-та цялата им нужда информация, за да създадат правилна стратегия за тяхното проучване взимайки в предвид и пациентската перспектива.
TrialHub извлича и анализира всичките налични данни за минали, настоящи и бъдещи изпитвания. След това добавяме съветите на водещи експерти от индустрията.
Нашият уникален хибриден подход смесващ данни със съвети от екпсерти позволява на спонсорите и CRO-тата да изберат най-добрите болници и лекари за техните изпитвания.
Добре планираните проучвания набират пациенти на време и се вместват в бюджета. Така иновативните лечения стигат до пазара и до пациентите.

Meet our founders

Мирослав Вълчев
COO
Мая Златанова
CEO
Ивайло Йосифов
CTO
Искате ли да
намерите иновативни лечения?
Искате ли да
намерите иновативни лечения?